12 Monat Vertragslaufzeit 2*

34,90 € / pro Monat

17,90 € / pro Monat

24 Monat Vertragslaufzeit 3*

29,90 € / pro Monat

14,90 € / pro Monat

Studiofläche MediSport: 1000m2

 

x

Studiofläche FitWerk: 1000m2

 

 

Cardiotraining

 

 

Gerätetraining

 

 

Freihanteltraining

 

 

Freies Training

 

 

Vibrationstraining

 

 

Kraft-Ausdauer-Zirkel

 

x

Kraft-Zirkel

 

x

Getränke

 

 

Duschen

 

 

Betreuung

 

+ 10,- € / pro Monat

Sauna

+ 5,- € / pro Monat

+ 10,- € / pro Monat

Solarium

+ 5,- € / pro Monat

+ 5,-  € / pro Monat

Kurse

+ 5,- € / pro Monat

+ 5,- € / pro Monat

24h geöffnet

 

 

Vertragspause

 

 

Wlan

 

 

1* Laufzeit: 1 Monat / Kündigungsfrist: 1 Monat / Automatische Verlängerung: 1 Monat / Anmeldepauschale 30,- €

2* Laufzeit: 12 Monate / Kündigungsfrist: 1 Monat / Automatische Verlängerung: 12 Monate / Anmeldepauschale 30,- €

3* Laufzeit: 24 Monate / Kündigungsfrist: 1 Monat / Automatische Verlängerung: 24 Monate / Anmeldepauschale 30,- €

 

MediSport Zentrum GmbH & Co.KG

 

Schwarzenbacher Ring 7

91315 Höchstadt